EU sender stort millionbeløb til kæmpe fynsk naturgenopretningsprojekt

Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune.
dato

Den 7. juni 2024 markerer en milepæl for biodiversiteten på Fyn, Ærø og Langeland. Et ambitiøst projekt, LIFE Ring, har sikret finansiering på 123 millioner kroner, heraf 80 millioner fra EU’s ”Nature and Biodiversity”-pulje.

Projektet, ledet af Faaborg-Midtfyn Kommune, sigter mod at genoprette og skabe levesteder for truede arter som guldblomme, klyder og vandsalamandere.

Siden 2020 har de fynske kommuner og Naturstyrelsen arbejdet på at udvikle en fælles biodiversitetsstrategi. Analysen bag projektet viser, at mange truede arter lever i små, isolerede naturområder uden naturlige forbindelser. LIFE Ring vil skabe sammenhængende levesteder ved at forbedre 1.045 ha eksisterende natur og etablere 322 ha ny natur fordelt på 27 projektområder.

Projektet, der løber frem til 2032, vil også forbedre naturtilstanden for 17 naturtyper og levesteder for 16 arter. Initiativerne omfatter samarbejde med lodsejere, myndighedsbehandling og entreprenørarbejde, med de første anlægsarbejder forventet om to år. En hjemmeside vil senere give yderligere information om projektet.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/eu-sender-stort-millionbeloeb-til-kaempe-fynsk-naturgenopretnings-projekt/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune