Ledigt job som barselsvikar og sommerferievikar til socialpsykiatrisk Botilbud i Korinth

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Barselsvikar og sommerferievikarer søges til socialpsykiatrisk Botilbud i Korinth.
 

Vores skønne ergoterapeut skal på barsel og sommerferien står for døren. Så vi søger dels barselsvikar og dels vikarer til sommeren og mulighed for at være tilkalde vikar i botilbuddet efterfølgende.

På Botilbud Korinth arbejder vi på at skabe et hjælpsomt, værdigt og fagligt botilbud for mennesker, der i en periode af deres liv står i en svær livssituation. Målgruppen er voksne over 18 år med psykiske lidelser. Fagligt tager vi afsæt i, at udfordringerne for den enkelte beboer er mangeartede og individuelle, og at udfordringerne kan afhjælpes i et trygt og tillidsfuldt samarbejde med andre mennesker.

I botilbuddet "navigerer" vi på vores fælles landkort ud fra følgende begreber som kompas for vores fælles tilgang og faglighed;
Værdighed, Gensidig respekt, Dialog, Ordentlighed og Netværksinddragelse
Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på recovery. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog netværkssamtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker at fremme en kultur der er præget af, at vi har en positiv og nysgerrig tilgang til og tro på menneskers forandringspotentiale.
Personalegruppen er sammensat af: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger, Socialrådgiver, pedel og administrativt personale. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der understøtter daglige drift, og også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

Om jobbet:  
Vi vil gerne at alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med meningsskabende aktiviteter og tilbyder støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet. 
Vi dine opgaver bl.a. omfatter:

 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Service og sundhedslovens intentioner, Fåborg-Midtfyn kommunes målsætninger og værdigrundlag
   
 • Kan udarbejde, eller har interesse for, sensoriske profiler, og kan formidle disse til beboeren og netværket af betydningsfulde andre, som beboeren ønsker at inddrage.
   
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet, der kan være alt fra medicin udlevering, madlavning med beboer, give følgeskab til aftale med f.eks. læge.
 
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere, og har blik for at indsatsen koordineres internt i huset og på tværs af sektorer og  eksterne tilbud
   
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i kollegagruppen og bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
   
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
Om dig:
 • Du er uddannet ergoterapeut, SOSUassistent, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver. Du kan kombinere dine socialfaglige kompetencer med understøttelse af den enkelte beboeres helt individuelle recovery proces gennem bl.a. en dialogisk tilgang i mødet med et andet menneske.
   
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recovery-orienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog. Du arbejder vedvarende på at udvikle din kommunikative evner i retning af at giver udtryk for egne værdier og faglige standpunkter samtidig med at du er åben overfor at lytte til beoernes og kollegernes perspektiver.
   
 • Du har øje for omgivelsernes påvirkning som kan tilpasses og dermed muliggøre aktivitet for borgeren.
   
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og
  sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv.
   
 • Du arbejder med beboernes ønsker og drømme for et godt hverdagsliv i centrum på en måde, så beboerne får støtte til at have mest mulig kontrol i eget liv.
   
 • Du er et rummeligt og nysgerrigt menneske, der både formår at acceptere og være undrende når såvel kolleger som beboere træffer anderledes beslutninger end dem du selv ville have truffet i en given situation.
Vi kan vi tilbyde dig:
 • en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov
   
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse på drift af botilbuddet. Så er de fulde af omsorg for hinanden og gode sammen socialt.
   
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de ønsker at invitere ind i deres professionelle netværk, og hvordan de ønsker at støtten til deres recovery proces skal tilrettelægges.
   
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
Barselsvikariat er på 32 timer med en ugentlig fast aftenvagt og weekendarbejde hver 3 weekend, hvor det kan være dag og/eller aftenvagter. Tiltrædelse snarest muligt. Der kan laves aftale om andet timetal, ligesom det er muligt at arbejde hver anden weekend.
Ferievikar er på 32 timer – eller mulighed for at aftale andet timetal. Her aftales en arbejdsplan med aftener, weekender og dagarbejde med en plan 4 uger ad gange. Det vil også være muligt at arbejde om natten som vågen nattemedarbejder henover ferie perioden.
Der kan i begge stillinger være rådighedsvagter, hvor man er på sovende tilkald i botilbuddets vagtværelse og står til rådighed for de to vågne nattevagter, der altid er på arbejde om natten.

Arbejdssted er Botilbud Korinth, Lykkevalg 17, 5600 Fåborg

Du kan læse mere om Døgnpsykiatrien og Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk .
Ansøgningsfrist er 23 juni 2024.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende og senest onsdag og/eller torsdag d. 26 juni 2024
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte botilbuddets afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932.  

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3e7ffec4)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune, Toften, 5772 Kværndrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6062497

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet