Kan du lide at arbejde med det specialiserede handicapområde indenfor børn og unge? Og trives du med opgaver, der udfordrer på både det juridiske, handicapfaglige og socialfaglige område?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Så læs videre her!

Vi har ”baby-boom” i handicapgruppen, hvilket betyder at 2 af vores dygtige kolleger skal på barsel, og derfor søger vi 2 barselsvikarer på 37 timer med tiltrædelse 01.august 2024.

Opgaverne for begge stillinger ligger indenfor det specialiserede område, hvor problemstillingerne er af den mere komplekse art, og i nogle tilfælde også kan være kombineret med udfordringer indenfor det sociale område.

Som medarbejder i Børne- og Familieafdelingen, kan du forvente, at:

 • Al vores virksomhed tager afsæt i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
 • Vi har et godt samarbejde og lægger stor vægt på trivsel
Faaborg-Midtfyn Kommune står på et stærkt grundlag. Der er udarbejdet en børne- og ungepolitik, en vision samt værdier og bærende principper for det gode samarbejde på tværs af faggrupperne. Og vi mener det helt alvorligt, når vi siger ”tværfaglighed”. Vi lægger vægt på at være tværfagligt let tilgængelige for hinanden, og vi har fokus på den forebyggende indsats. Som socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingen vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi er optaget af, at vores indsatser har effekt, og vi ser det som naturligt, at vi involverer børn, familier og netværket i løsningen af deres egne udfordringer. Det kalder på samarbejde både med voksen- og arbejdsmarkedsområdet, men selvfølgelig særligt med skole/dagtilbudsområdet.

Myndighedsområdet i Børne- og Familieafdelingen er organiseret i 4 grupper: Visitationen, Småbørnsgruppen (0-10 år), Ungegruppen (11-23 år) og Handicapgruppen, der varetager sagsbehandlingen af børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen fra 0-18 år. Handicapgruppen består af 5 medarbejdere - 4 socialrådgivere og 1 administrativ sagsbehandler. 

Som socialrådgiver i handicapgruppen vil du bl.a. få til opgave, at:
 • Give råd og vejledning indenfor det specialiserede børneområde
 • Behandle ansøgninger om handicapkompenserende ydelser; merudgifter efter Barnets Lov § 86, tabt arbejdsfortjeneste efter § 87, personlig hjælp og pleje samt afløsning eller aflastning efter § 90 jf. Serviceloven 83, 84 og 86 samt ledsagerordning efter § 89 m.v.
 • Arbejde tæt sammen med specialskoler og specialinstitutioner
 • Udarbejde screening i alle ansøgningssager
 • Udarbejde Børnehandicapudredninger til at danne grundlag for målgruppevurderinger
 • Udarbejde Afdækninger eller Børnefaglige undersøgelser i kombination med en Børnehandicapudredning
 • Behandle ansøgninger vedr. særligt dagtilbud eller hjemmetræning efter Barnets Lov § 83

I handicapgruppen er der et tæt samarbejde med vores kolleger på voksenområdet med særligt henblik på overdragelse fra ung til voksen.

Vi arbejder med en række metoder, og du vil bl.a. skulle arbejde med ”familierådslagning”, når du som sagsbehandler skal arbejde med inddragelse af såvel barnet som familien. Her tilbydes der også kvalificeret oplæring til alle nye medarbejdere i brugen af denne metode.

Hvem er du?
 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med erfaring og viden inden for myndighed og handicapområdet.
 • Du kan arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartnere og du har flair for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Du har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde selvstændigt, men søger gerne sparring i dine sager
 • Du kan håndtere flere ”bolde i luften” på en gang og stadig bevare overblikket.
 • Du har stærke mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner med afsæt i den anerkendende tilgang.
Hvad kan vi tilbyde?
 • Vi er en ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser
 • Vi synes selv, at vi har et af de mest spændende og ansvarsfulde job med faglige udfordringer i den kommunale verden
 • Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag.
 • Vores dage er afvekslende, og man kommer ikke til at kede sig.
 • Vi tilbyder og lægger vægt på, at den enkelte har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde med mulighed for, at noget af arbejdet også kan tilrettelægges via en hjemmearbejdsdag.
 • Vi har et godt samarbejde både internt i afdelingen og med vores kollegaer, og vi lægger vægt på en ordentlig tone og et godt grin
 • Vi sidder fysisk sammen med sagsbehandlere på skole/dagtilbud, voksenområdet og sundhed/ældre, så der er mulighed for bred sparring
 • Børne- og Familieafdelingen er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og IPhone stillet til rådighed.
Børne- og Familieafdelingen er fysisk placeret i Gislev.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte Anja Thorup Vinther, gruppeleder for handicapgruppen, på telefon 72533144 for yderligere oplysninger om stillingen.

Der er ansøgningsfrist den 19.juni 2024 kl.8.00.
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 24.juni 2024.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Odensevej 26 a, 5772 Kværndrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032600

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet