Fast nattevagt til socialpsykiatrisk botilbud i Korinth

Profilbillede
dato

Fast Nattevagt søges til Socialpsykiatrisk Botilbud i Korinth
Er du Social- & Sundhedsassistenten?  Vil du være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen i en fast stilling som medarbejder her hos os om natten? Er du tryghedsskabende og har et roligt nervesystem? Kan du tilbyde nærvær og mellemmenneskelig omsorg? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Botilbud Korinth er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer kræver en særlig støtte.
I botilbuddet "navigerer" vi på vores fælles landkort ud fra følgende "navigationsbegreber";
-                         Værdighed
-                         Gensidig respekt
-                         Dialog
-                         Ordentlighed
-                         Netværksinddragelse

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af borgeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med borgerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til- og tro på borgernes forandringspotentiale.
 
I vores tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgivere.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et Botilbud, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. .
 
Aktuelt er det således, at du om natten arbejder du sammen med en anden kollega, så I er to i tilbuddet.

Nattevagtens opgaver omfatter bl.a.:

 • At være til rådighed for beboere, der har bug for støtte, samtaler m.m om natten
 • At sikre, sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel støtte og omsorg.
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage praktiske funktioner i tilbuddet.


 Om dig
 • Du er uddannet Social- & Sundhedsassistent, gerne med erfaring med nexus.
 • Du har erfaring med at tilbyde mennesker i svære situationer samtaler, der kan skabe ro og overblik når alt er svært
 • Du er dygtig til at konfliktnedtrappe og tilbyde roDu har gode skriftlige kompetencer og gerne kendskab til nexus.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en anerkendende dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Du trives med at arbejde i fast makkerteam med en anden kollega

Løn og ansættelse
Der arbejdes i fast rul, 7 vagter i træk og 7 dage fri med skiftedag om mandagen og weekendvagt hver anden weekend. Stillinge er med tiltrædelse pr. 01.08.2024 eller snarest muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på tlf. 72536932, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 14 juli 2024. Ansættelsessamtaler afholdes i den følgende uge

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=6e298bb3)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune, Toften, 5772 Kværndrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6070595

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet