HUSK inden 20. januar: Foreninger kan nu søge tilskud til vedligeholdelse og energioptimering af lokaler

dato

Foreninger kan nu søge tilskud til vedligeholdelse og energioptimering af egne eller lejede lokaler.

For 2023 har Folkeoplysningsudvalget øget støtten til energioptimerende projekter fra 70% til 90%. Vedligeholdelsestilskud forbliver på 70%. Ansøgningsfrister er 20. januar, 20. april og 20. september, med næste frist den 20. januar 2024.

Det er vigtigt at bemærke, at almindelig lokaletilskud ikke dækker vedligeholdelse. Ved leje af private lokaler kræves en godkendt lejekontrakt før støtte kan gives.

Ansøgninger skal baseres på et budget, inklusiv håndværkertilbud og materialepriser. Udgifter, der allerede er afholdt, kan ikke søges om. Ved ansøgninger over 100.000 kr. skal der vedlægges tilbud fra to håndværkere.

Kun godkendte folkeoplysende foreninger kan søge Energi- og vedligeholdelsespuljen.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/husk-ansoegning-til-alm-vedligeholdelse-i-egne-og-lejede-lokaler-pr-20-januar-2024-energi-og-vedligeholdelsespuljen-kun-til-folkeoplysende-foreninger/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune