Fortsat store oversvømmelser omkring Sundsøen i Faaborg

dato

Sundsøen i Faaborg er blevet en udfordring for lokale skolebørn, motionister og gående, da stier og viadukter er oversvømmede og iset til efter det massive regnvejr og frost i starten af 2024.

Vandet skal pumpes væk, men dette kan kun ske, når der er normal vandstand i havet, da det er her, vandet skal ledes hen. Højvande forhindrer pumpning, og der har været mere eller mindre permanent højvande siden stormfloden i oktober 2023.

Pumperne kører på højtryk, men det forventes at tage en måned, før viadukterne er tømt for vand.

Der er også en advarsel om, at isen ved de oversvømmede viadukter er usikker, og at det kan være farligt at færdes på den.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/fortsat-store-oversvoemmelser-omkring-sundsoeen-i-faaborg/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune