Forligspartier øremærker stor del af økonomisk kompensation til plejehjemmene

dato

Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage en delvis kompensation på 17,02 mio. kr. fra regeringen for fejlagtige ejendomsvurderinger.

Forligspartierne bag budgettet har besluttet at anvende tre mio. kr. årligt på plejehjemsområdet i 2024, 2025 og 2026. Sundheds- og Ældreudvalget vil foreslå, hvordan midlerne skal udmøntes, og den endelige beslutning vil blive truffet af kommunalbestyrelsen.

De resterende 8,02 mio. kr. vil blive reserveret til dækning af eventuel modregning fra regeringen af de ekstra grundskyldsindtægter, som kommunerne fik i 2024.

Borgmester Hans Stavnsager udtrykker bekymring for usikkerheden omkring grundskyldsskønnene og håber på en løsning fra staten for at undgå modregning.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/forligspartier-oeremaerker-stor-del-af-oekonomisk-kompensation-til-plejehjemmene/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune