Faaborg får over ni millioner kroner til byudvikling


Faaborg er blevet udvalgt som en af 14 byer til at deltage i en forsøgsordning om frie bymidter.

Ordningen, der er støttet af et bredt flertal i Folketinget, giver byerne mulighed for at blive frigjort fra eksisterende regler og love for at finde nye måder at skabe liv og vækst.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 9,3 millioner kroner i støtte fra en pulje på 130 millioner kroner, der blev afsat til forsøgsordningen i 2021.

Midlerne skal bruges til at styrke byens liv og sammenhæng gennem tre projekter: udviklingen af Faaborg Torv, et nyt moderne bibliotek og forbedring af forbindelsen mellem bymidten og havneområdet.

Kommunen har ikke søgt om at blive frigjort fra eksisterende love, men Folketingets partier har alligevel set et udviklingspotentiale i byen.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2023/faaborg-faar-over-ni-millioner-kroner-til-byudvikling/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune