17 millioner kr. til Faaborg-Midtfyn i kompensation for midlertidige ejendomsvurderinger

dato

Regeringen har besluttet at kompensere kommuner, der har oplevet en reduktion på over fem procent i skønnene over grundskyldsindtægter fra marts til august 2023.

Dette er en ekstraordinær kompensation, der er blevet indført på grund af usikkerheden omkring de store ændringer i de opdaterede skøn.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage et tilskud på 17.020.000 kroner. Borgmester Hans Stavnsager har udtalt, at selvom dette er positivt, løser det ikke alle problemer. Kommunen står stadig over for udfordringer, herunder en potentiel tab på 16 millioner kroner på efterregulering på bloktilskuddet.

Derudover er der bekymringer omkring fastfrysningen af grundskyldspromillen for 2024 og frem, som kan resultere i tabte indtægter fra grundskyld.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/17-millioner-kr-til-faaborg-midtfyn-i-kompensation-for-midlertidige-ejendomsvurderinger/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune